Reglament

Orientacions per a la cursa
 • La sortida de les dues curses es farà segons l’horari establert.
 • Els corredors que vulguin avançar d’altres en punts del recorregut estrets hauran de demanar pas. Els corredors avançats hauran de cedir el pas.
 • Les dues curses discorren per camins i corriols.
 • La setmana anterior a la prova, i en funció de la previsió meteorològica, l’organització comunicarà el material obligatori per a la cursa.
Obligacions dels participants
 • Tots els participants tenen l’obligació de seguir les indicacions donades per qualsevol membre de l’organització. En cas de desobeir directrius de seguretat indicades per l’organització, el corredor serà desqualificat de la prova.
 • Tots els participants tenen l’obligació d’assistir i de comunicar al control més proper qualsevol accident que hagin observat. En cas de no fer-ho seran desqualificats.
 • Els corredors que decideixin retirar-se de la cursa hauran de comunicar-ho a l’organització a través del control més proper al lloc de la retirada, i passar per meta.
 • El corredor és el responsable de validar els temps de pas i de meta fent visible el seu dorsal o fent ús del sistema de cronometratge que l’organització estableixi.
 • És responsabilitat dels participants portar l’equip i material adequat per a la cursa. També és responsabilitat de cada participants l’haver obtingut els coneixements teòrics i pràctics necessaris per poder participar en les curses, així com del seu propi estat físic.
 • Els participants estan obligats a portar el dorsal facilitat per l’organització. Aquest es portarà en un lloc visible a la part davantera (pit) durant tota la prova i no es podrà doblegar ni retallar.
 • El got de silicona de la bossa del corredor es obligatori dur-lo a sobre ja que en els avituallaments no hi haurà gots de plàstic.
Reglament

Els participants  han d’estar inscrits. Qui no compleixi aquest requisit no tindrà dret a reclamació.

Els participants estan obligats a presentar el DNI per tal de recollir el dorsal sempre que l’organització el demani.

Existiran tres tipus d’infraccions, lleus, greus i molt greus. Les infraccions lleus i greus es penalitzaran amb temps, des de 3 minuts fins a la desqualificació. Les molt greus, significaran la desqualificació immediata del corredor.

 • Infraccions lleus i greus:
  • Tallar o escurçar el recorregut sortint de l’itinerari indicat.
  • Anticipar-se al senyal de sortida. En aquests dos casos l’organització de la prova aplicarà una sanció del doble de temps que s’estima hagi pogut guanyar amb la infracció.
  • Refusar portar el dorsal al pit, o dur-lo doblegat o retallat durant la cursa. El corredor serà relegat a l’última posició
 • Infraccions molt greus:
  • Fer servir qualsevol mitjà de transport o locomoció durant tot o part del recorregut.
  • Llançar deixalles, fora dels llocs designats desprès de cada avituallament o en qualsevol punt de la cursa.
  • No guardar respecte absolut a les més essencials normes esportives de companyonia i de respecte a la natura.
  • Qualsevol desconsideració amb els membres de l’organització o participants de la cursa.
  • Serà motiu de desqualificació no portar el calçat adequat per una cursa de muntanya o el material obligatori marcat per l’organització.
  • Finalitzar la prova més tard de l’hora de tancament del control d’arribada, fixada per l’organització.
  • No passar pels controls de pas o fer-ho més tard de l’hora de tancament del mateix.
  • Rebre ajuda externa fora dels llocs permesos (avituallaments).
  • Portar un dorsal fals o corresponent a un altre persona.
  • La ingestió de productes de dopatge.